Obrazek użytkownika Zespół Szkół im. Sylwestra Kaliskiego
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Od września wprowadzone zostały w naszej szkole stałe spotkania z panią dyrektor. Po wcześniejszym ustaleniu terminu w gabinecie dyrektora szkoły pojawiają się przedstawiciele samorządu szkolnego. Pani dyrektor mówi uczniom o tym co udało się zrobić w przeciągu minionego miesiąca. Pyta o ich plany na przyszłość. Uczniowie zgłaszają swoje pomysły. Bardzo często są one akceptowane przez panią dyrektor.
Pani dyrektor najbardziej lubi kiedy zgłaszają się do niej sami uczniowie z jakimś ciekawym działaniem. Zawsze o takich akcjach mówi rodzicom na ogólnych zebraniach z rodzicami. Zależy jej na angażowaniu się uczniów w życie klasy i szkoły. Na spotkaniach pani dyrektor informuje też uczniów o swoich działaniach i często pyta ich o opinię w różnych kwestiach dotyczących uczniów.
Poza ustalonymi wspólnie terminami spotkań do pani dyrektor można się zawsze udać w innym terminie. Jeśli nie ma ona pilnych zadań w szkole lub wyjazdu służbowego, zawsze przyjmuje uczniów i poświęca im czas. Podobnie jest ze spotkaniami comiesięcznymi. Nie są one ograniczone czasowo.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację tego zadania zaangażowana jest zawsze przewodnicząca samorządu, która ustala z panią dyrektor dzień i godzinę spotkania. Później przekazuje informację samorządowi szkolnemu. Co miesiąc oprócz przewodniczącej w spotkaniu uczestniczą inne osoby. Zależy to od tego kto w poprzednim miesiącu organizował jakąś ciekawą akcję w szkole i chce o niej opowiedzieć. Pojawiają się też osoby, które planują jakieś działania w następnym miesiącu.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniej jest wybrać termin, który będzie odpowiadał uczniom i pani dyrektor.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Sukcesem jest wprowadzenie stałych spotkań i możliwość porozmawiania o sprawach szkoły z osobą, która nią kieruje.

Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?: 
4. Wprowadzamy stały sposób komunikacji uczniów z dyrekcją.