Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa nr 16 w Toruniu
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 

Każdego miesiąca, na wybranej godzinie wychowawczej, przedstawiciele wszystkich klas spotykali się na krótkie omówienie bieżących spraw z życia klasy i szkoły. Następnie, uczniowie wracali do klas i dzielili się nabytymi informacjami ze swoją klasą.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Opiekunki samorządu
Przedstawiciele klas
Wychowawcy

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Ustalenie stałego terminu, który byłby odpowiedni dla każdej klasy i wychowawcy.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Poprawa przepływu informacji. Możliwość wspólnego przedyskutowania bieżących spraw i wspólnego podejmowania decyzji.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?: 
3. Wprowadzamy regularne (min. raz na miesiąc) spotkania klasowe przygotowane i prowadzone przez uczniów, służące rozmowie o bieżących sprawach z życia klasy.