Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa nr 4
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 

Na spotkaniu SU zgłosiły się osoby, które chętnie będą prowadziły warsztaty, które pozwolą uczniom współdziałać w naszej społeczności szkolnej. Pierwsze zajęcia miały klasom gimnazjalnym przedstawić i omówić jakie jest działanie używek na organizm człowieka. Każdy przedstawiciel przekazał swojej klasie o warsztacie. . Na początku szukaliśmy klasy , miejsca do przeprowadzania takich pogadanek, ale stwierdziliśmy iż lekcję o używkach przeprowadzimy w klasie chemicznej. Przed lekcją rozmawialiśmy z nauczycielem jakie doświadczenia pozwolą zobrazować temat. Stworzyliśmy prezentację. Niektórzy uczniowie z niedowierzaniem siedzieli na lekcji jakie skutki sieje alkohol po organizmie człowieka. Wygląd człowieka młodego po narkotykach, dopalaczach też wzbudził wiele kontrowersji. Drugie zajęcia były w klasie VI, pt:"Dbajmy o wodę"- zajęcia te przedstawili uczniowie z trzeciej gimnazjum. Uczniowie przedstawili jak woda jest zbierana przez dzieci w Somali przez ok. 8 godzin w celu przeżycia. na warsztatach uczniowie tworzyli własną oczyszczalnie wody, Aby porównać im jakie warunki są w innych krajach gdzie nie ma dostępu do środków. Trzeci warsztatach mamy zamiar zrobić w klasach I-III SP - higiena ciała.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Do pierwszego warsztatu zgłosił się przewodniczący szkoły. oraz uczniowie klasy trzeciej gimnazjum.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Nic nie było trudnego, jedynie zebranie tematów na następne warsztaty, które u niektórych wzbudzały kontrowersję.W drugim warsztacie był niewielki problem z przyniesieniem przez klasę pomocy do zbudowania oczyszczalni.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Sukcesem było uświadomienie niektórych uczniów o zagrożeniach i może zmianie stylu życia. A dla klasy szóstej zobrazowanie, iż my mamy wszystko, ale i tak tego nie doceniamy.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?: 
2. Wybrany fragment przestrzeni szkolnej zostaje przeorganizowany przez uczniów i dla uczniów (np. stworzenie kącika wypoczynku, remont sal zgodnie z zaleceniami uczniów, mural na ścianie szkoły stworzony przez uczniów, itp.)