Obrazek użytkownika Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

W naszej demokratycznej szkole zawsze liczymy się z głosem innych. Dobra komunikacja pozwala na sprawny przepływ informacji pomiędzy władzami samorządu uczniowskiego, a uczniami. Każdy jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi.
Komunikacja w naszej szkole jest bardzo rozwinięta dzięki masowym środkom przekazu.Nasz samorząd wyszedł z innowacyjnym pomysłem założenia grupy na portalu społecznościowym, który jest głównym przekaźnikiem informacji w szkole i poza nią.
Do realizacji wyzwania zaangażowaliśmy naszego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, wszystkich przedstawicieli poszczególnych klas, kompetentnych uczniów i nauczycieli. Za przygotowanie i realizacje odpowiedzialni byli : Jolanta Strzęp i Maks Maruszczak z klasy 3GR oraz Krystyna Gubała, Emilia Koperniak i Szymon Maciaszek z klasy 3FI. Pracę nadzorowali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w składzie : Joanna Kapel, Anna Ryś i Maria Giełczyńska.
Stworzyliśmy zgrany zespół, który sumiennie wykonuje swoje zadania.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Do realizacji wyzwania zaangażowaliśmy naszego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, który był mediatorem pomiędzy nami, a dyrekcją, wszystkich przedstawicieli poszczególnych klas, kompetentnych uczniów i nauczycieli

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Na drodze do realizacji wyzwania nie napotkaliśmy żadnych trudności, ponieważ nasze profile są adekwatne do współpracy w społeczeństwie. Poprzez stworzenie tej grupy poprawiliśmy komunikację pomiędzy uczniami, a władzami samorządu i szkoły

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

na pewno nastąpił sprawny przepływ informacji między wszystkimi podmiotami społeczności szkolnej (między uczniami- SU- opiekunami SU - innymi nauczycielami i dyrekcją, uczniowie chętniej przekazują informacje i wszelkie pytania i wątpliwości drogą internetową, nastąpiło większe zaangażowanie naszych kolegów i koleżanek w życie szkoły

Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?: 
1. Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej szkole.