Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Benicach
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 
Po wyborach do Samorządu Uczniowskiego w klasach zostały przeprowadzone rozmowy dotyczące przedsięwzięć SU w nowym roku szkolnym – zależało nam, żeby zebrać ciekawe propozycje działań od wszystkich uczniów i wzbogacić nasz plan pacy. Następnie członkowie Samorządu Uczniowskiego na czele z przewodniczącą spotkali się z p. Dyrektor i przedstawicielami Rady Rodziców w celu omówienia planu pracy i rozplanowania budżetu na swoją działalność. Ustaliliśmy, że SU potrzebuje fundusze na nagrody w konkursach, które będzie organizować, oraz na materiały niezbędne do wykonywania dekoracji okolicznościowych na szkolnych korytarzach. Zaplanowaliśmy też spotkania z ciekawymi ludźmi oraz szereg imprez i z drobnymi nagrodami, upominkami i poczęstunkiem, np. Dzień Chłopca, Dzień Pluszowego misia, Andrzejki, Randka w ciemno na Walentynki, balik karnawałowy, Dzień Kobiet... Mamy z Rady Rodziców zaproponowały nam również, że pomogą usmażyć frytki na szkolną dyskotekę i upieką rogaliki z okazji Dnia Św. Marcina. Ku miłemu zaskoczeniu wszystkich uczniów, nie zabrakło również słynnych wadowickich kremówek w Dniu Święta Patrona – św. Jana Pawła II oraz pączków na tłusty czwartek. Udało nam się też zaplanować samodzielne akcje zarobkowe – przeprowadziliśmy zbiórkę kasztanów i zbiórkę makulatury. Dołączyliśmy się także do organizowania dochodowej zabawy karnawałowej – w swoich klasach zebraliśmy fanty, a klasa III gimnazjum udekorowała salę. Pieniądze są gromadzone na koncie Rady Rodziców i w każdej chwili możemy z nich skorzystać
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Nic nie sprawiło nam szczególnych trudności. Ponadto byliśmy dodatkowo zmotywowani pozytywnymi komentarzami ze strony społeczności uczniowskiej

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację wyzwania zaangażowali się wszyscy uczniowie szkoły, członkinie Rady Rodziców oraz p. Dyrektor, która zawsze służyła cenną radą

Które wyzwanie z obszaru "Zasoby i kwestie formalne" wybraliście do realizacji?: 
2. W uzgodnieniu ze szkołą i radą rodziców tworzymy budżet samorządu uczniowskiego uwzględniający wydatki i przychody na działania uczniowskie do końca bieżącego roku szkolnego.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Udało nam się zaplanować wszelkie przedsięwzięcia i związane z nimi wydatki tak, aby mógł z nich skorzystać naprawdę każdy uczeń szkoły – od przedszkolaków po najstarszych gimnazjalistów. Warto też dodać, że całe klasy chętnie przyłączały się do naszych akcji zarobkowych – zbierały kasztany, następnie makulaturę, a w czasie karnawału gromadziły drobne fanty

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 
Linki związane z realizacją wyzwania: