Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa nr 86
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Już we wrześniu jeszcze poprzedni skład SU zdecydował o stałych spotkaniach z dyrekcja szkoły oraz radą rodziców. Ponieważ wielu poprzednich członków SU kontynuuje prace w obecnym składzie więc wiedzieliśmy już czego chcemy i że musimy nawiązać lepszą komunikację z ważnymi dla nas grupami. Na drugie spotkanie nowego SU zaprosiliśmy Panią Dyrektor i będąc już po szkoleniu w CEO przedstawiliśmy plan naszego działania na najbliższy rok szkolny. Mogliśmy zadawać Pani dyrektor pytania w sytuacjach dla nas spornych lub wątpliwych przy planowanych przez nas działaniach. Na spotkaniu ustaliliśmy, że spotykać się będziemy bez ustalania sztywnych terminów, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Obecnie spotykamy się dużo częściej ponieważ pracujemy nad nowym regulaminem SU i nową ordynacją wyborczą. A nasza dyrekcja jest bardzo dobra w prawie. I nam pomaga.
Spotykamy się też bardzo często z radą rodziców. Informujemy o swoich działaniach, ustalamy organizację imprez.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Wszyscy członkowie SU uczestniczą w spotkaniu z dyrekcją.
Na spotkania z radą rodziców najczęściej idzie nas dwójka - tylko z zespołu zadaniowego.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniej było na pierwszym spotkaniu. Teraz wiemy, że możemy być poważnie traktowani, jeśli tylko rozmawiamy sensownie, konkretnie i na zadane tematy (porządek zebrań). Widzimy, że w wielu sytuacjach musimy iść na kompromisy. Czasem one bolą... Ale i tak w naszej szkole nasz SU robi dużo ważnych rzeczy, jest zaangażowany w wiele działań. Wszystko to również widzą nasi koledzy.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

We wrześniu chcieliśmy przystąpić do Budżetu Obywatelskiego 2018 (już piaty raz starać się o nowe ogrodzenie szkoły). W październiku na naszym spotkaniu Pani dyrektor powiedziała, że wszystkie nasze dotychczasowe działania w tym względzie przyniosły SUKCES. Cztery razy staraliśmy się o nowe ogrodzenie (ulotki, plakaty, agitacja, organizacja w szkole stanowisk komputerowych do głosowania) i oto dowiadujemy się, że Rada Dzielnicy przyznała nam 40000zł na realizację działania w 2018r.
Widzimy,że dyrekcja szkoły to nie potwór. Wspólnie możemy tworzyć lepszą szkołę.Dorośli nie traktują nas jak dzieci tylko jak partnerów. Czasem trzeba iść na kompromis. Ale widzimy, że dorośli są też z nami.

Dodatkowe informacje: 

Samorząd szkolny w tej szkole jest bardzo aktywny już od kilku lat. Dzieci nie mają swojego budżetu. Wszystkie duże działania jakie podejmują są za zgodą i aprobatą Dyrektora Szkoły. Tak udało się pozyskać pieniądze od Rady Dzielnicy na zakup i montaż stojaków na rowery. Dzieci dwukrotnie zorganizowały w szkole Budżet Uczniowski - dzięki czemu na korytarzach pojawiły się dwustronne zegary dworcowe oraz kącik wypoczynkowy. Ponieważ jeden z projektów Budżetu Uczniowskiego był za zainstalowaniem w szkole pitników na wodę, a niestety nie przeszedł w dalszym głosowaniu i gdy Krakowskie Wodociągi zaczęły instalować takie pitniki w szkołach - Pani dyrektor nie zastanawiała się długo. Skoro dzieci świetnie argumentowały za instalacją takich pitników - zgłosiła szkołę. I od listopada 2017r. mamy pitnik.
W tym roku dzięki czteroletnim staraniom dzieci zostanie wymienione i naprawione ogrodzenie szkoły.
Patrząc na działania dzieci, ich ogromne starania aby dorośli dostrzegli ich potrzeby, ich zaangażowanie się w sprawy społeczne - to tylko dobra współpraca pomiędzy dziećmi a dyrekcją, dziećmi a radą rodziców może przynosić tylko pozytywne efekty. Nawet jeśli czasem trzeba iść na kompromis, który na początku trochę boli, bo trzeba coś odpuścić, lub czegoś się nie da bo prawo tego zabrania.
Dzieci widzą, że jeśli ta współpraca jest częsta, to możemy więcej wspólnie wypracować dobrych rzeczy.

Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?: 
4. Wprowadzamy stały sposób komunikacji uczniów z dyrekcją.