Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa nr 86
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Już we wrześniu jeszcze poprzedni skład SU zdecydował o stałych spotkaniach z dyrekcja szkoły oraz radą rodziców. Ponieważ wielu poprzednich członków SU kontynuuje prace w obecnym składzie więc wiedzieliśmy już czego chcemy i że musimy nawiązać lepszą komunikację z ważnymi dla nas grupami. Na drugie spotkanie nowego SU zaprosiliśmy Panią Dyrektor i będąc już po szkoleniu w CEO przedstawiliśmy plan naszego działania na najbliższy rok szkolny. Mogliśmy zadawać Pani dyrektor pytania w sytuacjach dla nas spornych lub wątpliwych przy planowanych przez nas działaniach. Na spotkaniu ustaliliśmy, że spotykać się będziemy bez ustalania sztywnych terminów, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Obecnie spotykamy się dużo częściej ponieważ pracujemy nad nowym regulaminem SU i nową ordynacją wyborczą. A nasza dyrekcja jest bardzo dobra w prawie. I nam pomaga.
Spotykamy się też bardzo często z radą rodziców. Informujemy o swoich działaniach, ustalamy organizację imprez.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Wszyscy członkowie SU uczestniczą w spotkaniu z dyrekcją.
Na spotkania z radą rodziców najczęściej idzie nas dwójka - tylko z zespołu zadaniowego.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniej było na pierwszym spotkaniu. Teraz wiemy, że możemy być poważnie traktowani, jeśli tylko rozmawiamy sensownie, konkretnie i na zadane tematy (porządek zebrań). Widzimy, że w wielu sytuacjach musimy iść na kompromisy. Czasem one bolą... Ale i tak w naszej szkole nasz SU robi dużo ważnych rzeczy, jest zaangażowany w wiele działań. Wszystko to również widzą nasi koledzy.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

We wrześniu chcieliśmy przystąpić do Budżetu Obywatelskiego 2018 (już piaty raz starać się o nowe ogrodzenie szkoły). W październiku na naszym spotkaniu Pani dyrektor powiedziała, że wszystkie nasze dotychczasowe działania w tym względzie przyniosły SUKCES. Cztery razy staraliśmy się o nowe ogrodzenie (ulotki, plakaty, agitacja, organizacja w szkole stanowisk komputerowych do głosowania) i oto dowiadujemy się, że Rada Dzielnicy przyznała nam 40000zł na realizację działania w 2018r.
Widzimy,że dyrekcja szkoły to nie potwór. Wspólnie możemy tworzyć lepszą szkołę.Dorośli nie traktują nas jak dzieci tylko jak partnerów. Czasem trzeba iść na kompromis. Ale widzimy, że dorośli są też z nami.

Dodatkowe informacje: 

Samorząd szkolny w tej szkole jest bardzo aktywny już od kilku lat. Dzieci nie mają swojego budżetu. Wszystkie duże działania jakie podejmują są za zgodą i aprobatą Dyrektora Szkoły. Tak udało się pozyskać pieniądze od Rady Dzielnicy na zakup i montaż stojaków na rowery. Dzieci dwukrotnie zorganizowały w szkole Budżet Uczniowski - dzięki czemu na korytarzach pojawiły się dwustronne zegary dworcowe oraz kącik wypoczynkowy. Ponieważ jeden z projektów Budżetu Uczniowskiego był za zainstalowaniem w szkole pitników na wodę, a niestety nie przeszedł w dalszym głosowaniu i gdy Krakowskie Wodociągi zaczęły instalować takie pitniki w szkołach - Pani dyrektor nie zastanawiała się długo. Skoro dzieci świetnie argumentowały za instalacją takich pitników - zgłosiła szkołę. I od listopada 2017r. mamy pitnik.
W tym roku dzięki czteroletnim staraniom dzieci zostanie wymienione i naprawione ogrodzenie szkoły.
Patrząc na działania dzieci, ich ogromne starania aby dorośli dostrzegli ich potrzeby, ich zaangażowanie się w sprawy społeczne - to tylko dobra współpraca pomiędzy dziećmi a dyrekcją, dziećmi a radą rodziców może przynosić tylko pozytywne efekty. Nawet jeśli czasem trzeba iść na kompromis, który na początku trochę boli, bo trzeba coś odpuścić, lub czegoś się nie da bo prawo tego zabrania.
Dzieci widzą, że jeśli ta współpraca jest częsta, to możemy więcej wspólnie wypracować dobrych rzeczy.

Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?: 
4. Wprowadzamy stały sposób komunikacji uczniów z dyrekcją.

Komentarze

xxx

Dzięki za dodanie relacji!

AKCEPTACJA

Naprawdę bardzo miło się czyta o Waszej współpracy z Dyrekcją, która przynosi takie efekty!! To naprawdę wyjątkowe! Osiągnęliście bardzo ważną rzecz – porozumienie władz SU z Dyrekcją. Stała komunikacja pomiędzy Wami a Dyrekcją to klucz do sukcesu Waszych działań, duże wsparcie i motywacja. Fantastycznie, że się o tym przekonaliście! Bardzo się cieszymy, że Wasza Dyrekcja jest taka otwarta, a Wy nauczyliście się rozmawiać z nią o swoich propozycjach i pomysłach. Z Waszej inicjatywy wyniknęło tyle dobrych zmian, jak nowe ogrodzenie dla szkoły. Mamy nadzieję, że dalej będziecie działali tak prężnie, a Wasze starania będą przyczyniały się do dalszych pozytywnych zmian w Waszej szkole!

Dobrze, że ustaliliście spotkania raz na dwa miesiące i wychodzi to częściej, natomiast na przyszłość warto ustalić jeden konkretny, stały termin, który pomoże zmotywować się do spotkania w natłoku innych obowiązków. Ustalenie jednego stałego terminu to zobowiązanie, które pomoże zapewnić ciągłość tej współpracy w przyszłości. Warto także zastanowić się, jak umożliwić innym uczniom i uczennicom szkoły rozmowę z dyrekcją, aby i oni mogli przekazać swoje uwagi i pomysły Dyrekcji. Może napiszecie nam, jakie są Wasze plany na najbliższe działania? Jak wyglądają dokładnie spotkania z dyrekcją? Czy mają jakiś przebieg? Bardzo często uczniowie i uczennice szkoły nie wiedzą o działaniach władz SU. Jak komunikujecie swoje działania reszcie SU? Dobrze zadbać także o to.

 

Brawa za waszą ciężką pracę! Gratujemy sukcesów!

Ula