Obrazek użytkownika Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 
Po pierwszym spotkaniu "Szkoły Demokracji" i sugestiach naszej opiekunki Samorządu Uczniowskiego p. Moniki Fedko-Baziak, która była na szkoleniu w Krakowie otwierającym realizację projektu, wspólnie postanowiliśmy, że trzeba nasz regulamin uaktualnić. Przeczytaliśmy aktualny regulamin i stwierdziliśmy, że wcale taki aktualny nie jest i trzeba nad nim popracować. Decyzję o zmianie dokumentu skonsultowaliśmy z dyrekcją szkoły. Każdy z nas miał się zastanowić nad zmianami, poszperaliśmy trochę w internecie, porozmawialiśmy z uczniami. Na kolejnym spotkaniu podzieliliśmy się spostrzeżeniami i ustaliłyśmy, co chcemy zmienić. Nasze propozycje zmian dotyczyły uściślenia przepisów regulujących sposób przeprowadzania wyborów, kampanii przedwyborczej, przyznania czynnego prawa do głosowania wszystkim uczniom oraz doprecyzowania praw i obowiązków . Dużą pomocą przy redagowaniu naszego regulaminu był wzór dostępny na waszej stronie i spostrzeżenia p. M. Fedko-Baziak ze szkolenia. Kiedy nasz regulamin był już gotowy poprosiliśmy panią, E. Nogaj o sprawdzenie poprawności zapisu. Po naniesionych poprawkach Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. J. Groszkowskiego w Przemyślu został przekazany Panu Dyrektorowi z prośbą o zaopiniowanie i zatwierdzenie go przez Radę Pedagogiczną.
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejszą kwestią było napisanie regulaminu w odpowiednim stylu.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację zadania zaangażowane były Rady Samorządów Klasowych, pani Monika Fedko-Baziak, p. Ewa Nogaj ze szkolnego sekretariatu i pan dyrektor Tadeusz Baran.

Które wyzwanie z obszaru "Zasoby i kwestie formalne" wybraliście do realizacji?: 
1. Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu samorządu uczniowskiego, zmieniamy i dostosowujemy zapisy regulaminu SU do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Dzięki temu, że nasza szkoła przystąpiła do programu "Szkoła Demokracji" , zostaliśmy zmotywowani do opracowania nowego i bardziej precyzyjnego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, w którym lepiej zostały opisane kompetencje i obowiązki organów wybieralnych jak również procedura ordynacji wyborczej.

Komentarze

xxx

Dzięki za dodanie relacji!

AKCEPTACJA

Świetnie! Regulamin SU to bardzo ważny dokument, który reguluje Waszą pracę. Świetnie, że postanowiliście wprowadzić w nim potrzebne zmiany. Dzięki za fotki, a szczególnie te przedstawiające regulamin! Cieszymy się, że opieraliście się na nszych materiałach i informacjach ze szkolenia. Mamy nadzieję, że były one pomocne. Zmiany, o których piszecie, dotyczą ważnych obszarów, zwłaszcza te związane z wyborami, zatem dobrze, że ich dokonaliście. Macie rację, język formalny nie tylko Wam przysparza trudności, ale wychodzi na to, że super sobie poradziliście. Którą aktualizację uważacie za najważniejszą dla Was?
 
Regulamin zatwierdzony, a więc brawa! Oby nowe zapisy w Waszym regulaminie przyczyniały się do dobrego funkcjonowania Rady SU i całej społeczności szkolnej!
 
Ula