Obrazek użytkownika Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 
Po pierwszym spotkaniu "Szkoły Demokracji" i sugestiach naszej opiekunki Samorządu Uczniowskiego p. Moniki Fedko-Baziak, która była na szkoleniu w Krakowie otwierającym realizację projektu, wspólnie postanowiliśmy, że trzeba nasz regulamin uaktualnić. Przeczytaliśmy aktualny regulamin i stwierdziliśmy, że wcale taki aktualny nie jest i trzeba nad nim popracować. Decyzję o zmianie dokumentu skonsultowaliśmy z dyrekcją szkoły. Każdy z nas miał się zastanowić nad zmianami, poszperaliśmy trochę w internecie, porozmawialiśmy z uczniami. Na kolejnym spotkaniu podzieliliśmy się spostrzeżeniami i ustaliłyśmy, co chcemy zmienić. Nasze propozycje zmian dotyczyły uściślenia przepisów regulujących sposób przeprowadzania wyborów, kampanii przedwyborczej, przyznania czynnego prawa do głosowania wszystkim uczniom oraz doprecyzowania praw i obowiązków . Dużą pomocą przy redagowaniu naszego regulaminu był wzór dostępny na waszej stronie i spostrzeżenia p. M. Fedko-Baziak ze szkolenia. Kiedy nasz regulamin był już gotowy poprosiliśmy panią, E. Nogaj o sprawdzenie poprawności zapisu. Po naniesionych poprawkach Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. J. Groszkowskiego w Przemyślu został przekazany Panu Dyrektorowi z prośbą o zaopiniowanie i zatwierdzenie go przez Radę Pedagogiczną.
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejszą kwestią było napisanie regulaminu w odpowiednim stylu.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację zadania zaangażowane były Rady Samorządów Klasowych, pani Monika Fedko-Baziak, p. Ewa Nogaj ze szkolnego sekretariatu i pan dyrektor Tadeusz Baran.

Które wyzwanie z obszaru "Zasoby i kwestie formalne" wybraliście do realizacji?: 
1. Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu samorządu uczniowskiego, zmieniamy i dostosowujemy zapisy regulaminu SU do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Dzięki temu, że nasza szkoła przystąpiła do programu "Szkoła Demokracji" , zostaliśmy zmotywowani do opracowania nowego i bardziej precyzyjnego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, w którym lepiej zostały opisane kompetencje i obowiązki organów wybieralnych jak również procedura ordynacji wyborczej.