Obrazek użytkownika Zespół Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 
Potrzeba zmiany regulaminu zrodziła się zaraz po pierwszym spotkaniu "Szkoły Demokracji". Przejrzałyśmy aktualny regulamin i stwierdziłyśmy, że wcale taki aktualny nie jest i trzeba nad nim popracować. Decyzję o zmianie dokumentu skonsultowałyśmy z Panią Dyrektor. Następnie każda z nas miała za zadanie poprzeglądać regulaminy SU z innych szkół (dostępne w internecie). Na kolejnym spotkaniu podzieliłyśmy się spostrzeżeniami i ustaliłyśmy, co chcemy zmienić. Przeprowadziłyśmy też konsultacje wśród nauczycieli, uczniów, rodziców, którzy zaakceptowali nasze propozycje zmian, główne z nich: uściślenie przepisów regulujących sposób przeprowadzania wyborów i wyłaniania zwycięzców, zmiana terminu wyborów z wrześniowego na czerwcowy. Kolejnym krokiem było redagowanie regulaminu. Skorzystałyśmy też ze wzoru dostępnego na Państwa stronie. Kiedy dokument nabrał odpowiedniego kształtu, poprosiłyśmy panią M. Wolską o sprawdzenie poprawności zapisu i panią A. kamienierz (p. Kamieniarz zajmowała się pracami nad nowym Statutem Szkoły, uczestniczyła w szkoleniach dotyczących prawa oświatowego) o sprawdzenie dokumentu pod względem treści i formy. Po naniesionych poprawkach Regulamin Samorządu Uczniowskiego ZSO w Godzianowie został przekazany Pani Dyrektor. Pani M. Wolska odczytała treść regulaminu na posiedzeniu rady pedagogicznej. Rada pozytywnie zaopiniowała dokument. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie z dniem 8 lutego br.
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejszą kwestią była konsekwencja zapisu tekstu stylem urzędowym.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację zadania zaangażowane były Rady Samorządów Klasowych oraz pani Agnieszka Kamieniarz.

Inne pliki związane z realizacją wyzwania: 
  1. 1. Regulamin su.docx (27KB)
Które wyzwanie z obszaru "Zasoby i kwestie formalne" wybraliście do realizacji?: 
1. Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu samorządu uczniowskiego, zmieniamy i dostosowujemy zapisy regulaminu SU do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Dzięki temu, że nasza szkoła przystąpiła do programu "Szkoła Demokracji" , zostaliśmy zmotywowani do opracowania "porządnego" (tak nam się wydaje;-)) Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, w którym krok po kroku została opisana ordynacja wyborcza oraz kompetencje i obowiązki organów wybieralnych.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: 

Komentarze

xxx

AKCEPTACJA

Super, gratulujemy opracowania zmian w regulaminie, na pewno nie jest to najłatwiejsza i czasem nużąca praca, ale dobrze mieć solidne podstawy prawne dla swojego działania ;) Cieszymy się, że Wam się to udało!

pozdrawiamy serdecznie