Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa nr 47
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 
We wrześniu tego roku rozpoczęliśmy naukę w szkole ośmioklasowej. Nasz stary regulamin tego nie uwzględniał. Wiedzieliśmy, że należy go zmienić. Pan dyrektor nam o tym przypominał, mimo tego bardzo trudno było nam się wziąć do pracy nad nim. Pod koniec listopada nasze opiekunki stwierdziły, że dłużej nie możemy tego odkładać. Na zebraniu rady uczniowskiej otrzymaliśmy fragmenty nowego statutu i stary regulamin. W dwu -, trzyosobowych grupach musieliśmy to przeanalizować w ciągu dwóch tygodni. Na kolejnym zebraniu zrobiliśmy naradę i opracowaliśmy wersje bardzo roboczą. Było tuz przed świętami i nasz zapał malał. Wtedy znów pomogły nam opiekunki, które zajęły się przepisaniem propozycji nowego regulaminu i zaznaczeniem kwestii wątpliwych. Po przerwie świątecznej spotkaliśmy się ponownie. Przegłosowaliśmy kwestie sporne i zatwierdziliśmy regulamin. Następnie przekazaliśmy go panu dyrektorowi. Na spotkanie przed feriami zaprosiliśmy gospodarzy klas i zapoznaliśmy ich z nowym regulaminem SU.
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Całe to zadanie nie było łatwe, gdyż do tej pory nikt z nas nie tworzył tak ważnych dokumentów. Nie znaliśmy przepisów, dlatego niezbędna okazała się pomoc naszych opiekunek oraz pana dyrektora - w kwestiach formalnych.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Rada uczniowska, opiekunki SU, dyrektor i gospodarze klas

Inne pliki związane z realizacją wyzwania: 
  1. 1. Regulamin samorzadu uczniowskiego sp47 szczecin.doc (286KB)
Które wyzwanie z obszaru "Zasoby i kwestie formalne" wybraliście do realizacji?: 
1. Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu samorządu uczniowskiego, zmieniamy i dostosowujemy zapisy regulaminu SU do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Tak, posiadamy nasz regulamin, mimo początkowych trudności i niechęci do zajęcia się tym dokumentem.