Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 

Wybierając zadania do realizacji w ramach programu "Szkoła Demokracji", to zadanie wybraliśmy jako pierwsze i wydawało nam się, że będzie to najłatwiejsze zadanie do realizacji. Cóż trudnego, stworzyć ankietę, rozdać ją uczniom i opracować wyniki. Spotkaliśmy się zatem z zarządem SU i opracowaliśmy ankietę złożoną z 5 pytań. Następnie przedstawiciele zarządu rozdali ją 100 uczniom naszej szkoły. Połowa ankiet niestety do nas nie wróciła (brutalnie pisząc wylądowała w koszu lub na korytarzu szkolnym). Część ankiet została wypełniona dla żartów i pojawiły się uwagi typu: "Chcemy aby samorząd odrabiał za nas lekcje", "chcemy windy lub ruchomych schodów". Tylko nieliczni podeszli do tego naprawdę uczciwie i przedstawili nam swoje uwagi i pomysły. Stwierdziliśmy zatem, że nie możemy napisać czego pragną uczniowie całej szkoły na podstawie kilku głosów. Zaczęliśmy zatem szukać innej metody i znaleźliśmy na stronie https://samorzad.ceo.org.pl/material/zrob-na-lekcji-scenariusze-zajec bardzo ciekawy scenariusz "Co może Samorząd Uczniowski?". Rozdaliśmy go wszystkim wychowawcom i poprosiliśmy o przeprowadzenie tych zajęć na godzinie wychowawczej. Dzięki tym lekcjom nasi uczniowie zrozumieli przede wszystkim to, że Samorząd to nie tylko 5 osób w zarządzie, ale Samorząd tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Zrozumieli również, to, że Samorząd to nie tylko imprezy szkolne, czy dyskoteki, ale także organizacja, która może pomóc im w pokonywaniu problemów, rozwiązywaniu konfliktów. Poprosiliśmy każdą klasę o wybranie dwójki przedstawicieli, którzy podczas szkolnej debaty opiszą krótko ich pomysł na działania Samorządu Uczniowskiego. Debata ta odbyła się 11 stycznia 2018 roku.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację wyzwania zaangażowany był zarząd SU, który opracował ankietę, wyszukał scenariusz i poprowadził debatę szkolną. Zaangażowani byli wszyscy wychowawcy oraz wszyscy uczniowie klas IV - VII.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniej było zachęcić uczniów do dyskusji podczas debaty szkolnej. Większość z klas odczytało swoje pomysły z kartki i nie mieli odwagi dyskutować nad problemami. Dopiero po kilkunastu minutach atmosfera stała się mniej stresująca i uczniowie zaczęli się swobodnie wypowiadać.

Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów" wybraliście do realizacji?: 
1. Przeprowadzamy diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów naszej szkoły z wykorzystaniem min. 2 metod, obejmującą wszystkich uczniów. Wyniki diagnozy uwzględniamy w planie pracy władz SU na dany rok szkolny.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 
Sukcesem jest to, że wszyscy uczniowie mają świadomość czym jest Samorząd Uczniowski i za co może być odpowiedzialny. Udało nam się uzyskać wiele pomysłów na naszą dalszą działalność m.in. rozwiązanie problemu bójek na przerwach, pomoc koleżeńską przy nauce czy też wieczór integracyjny.