Obrazek użytkownika Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła" im. J. Korczaka
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 

Uczniowie szkoły skarżyli się na niesmaczne obiady w naszej stołówce. Samorząd Uczniowski wystąpił z propozycją do pani Dyrektor, przeprowadzenia ankiety wśród uczniów. Samorząd Uczniowski wraz z Radą Rodziców szkoły przygotowali propozycje innych firm kateringowych. Każda firma przez tydzień serwowała dania, po czym przewodniczący klas organizowali ankietę szkolną, który z kateringów najbardziej przypadł do gustu dzieciom. Obecnie w naszej szkole serwowane są posiłki z wybranej przez społeczność szkolną firmy. To był ogromny sukces dzieci.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

- Rada Rodziców,
- Samorząd Uczniowski,
- Dyrekcja szkoły

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejsze było szukanie odpowiednich firm kateringowych, które będą spełniały wymagania szkoły oraz przekonanie rodziców dzieci, że najlepszym rozwiązaniem w podjęciu decyzji będzie przeprowadzenie ankiety.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Dzieciom udało się przeforsować swoje propozycje rozwiązań.
Uczniowie są zadowoleni z obiadów i chętniej je jedzą.

Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?: 
1. Ważną dla społeczności szkolnej decyzję podejmujemy w procesie współdecydowania, zgodnym z opisem w materiałach CEO.