Obrazek użytkownika Technikum TEB Edukacja
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 
W naszej szkole, Technikum TEB Edukacja w Radomiu wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 28 września 2017r. Od tamtego dnia władzę w Samorządzie Uczniowskim sprawują: Jakub Grabarczyk kl 2TI (przewodniczący), Dominika Wąsik kl 2TI (zastępca) oraz Nikodem Pełka kl 1TI (sekretarz). Samorząd ma wielu współpracowników, bez których organizacja życia szkolnego byłaby zadaniem trudnym do zrealizowania. Już jakiś czas temu zasiedliśmy do poprawienia Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. Kilka zapisów wyrzuciliśmy, coś zmieniliśmy i dodaliśmy dwa ważne punkty. Po długich debatach i czytaniach powstał nowy Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który zaakceptowali: przewodniczący, zastępca, sekretarz i wszyscy uczestnicy zebrania. Jednym z nowych zapisów w naszym Regulaminie jest co miesięczne spotkanie Samorządu Uczniowskiego i współpracowników, które ma na celu sprawniejszą organizację życia szkoły. Kolejny ważny zapis dotyczy rozdzielenia zadań pomiędzy członków Samorządu Uczniowskiego i uczniów współpracujących z nim. Są to nowe zapisy, które zdecydowanie usprawnią pracę Samorządu Uczniowskiego.
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Utworzenie zgranego zespołu, który stworzą uczniowie całej społeczności szkolnej.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Kornelia Cibor kl 4TI, Natalia Orchel kl 3TuF, Paulina Chojnacka kl 1 TuF, Dominik Durasiewicz kl 3TI, Dominik Chojnacki kl 3 TI

Które wyzwanie z obszaru "Zasoby i kwestie formalne" wybraliście do realizacji?: 
1. Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu samorządu uczniowskiego, zmieniamy i dostosowujemy zapisy regulaminu SU do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Zdecydowanie naszym sukcesem jest spójny tekst Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, nad którym wszyscy chętnie pracowali.

Komentarze

xxx

AKCEPTACJA

Fajnie, że pomysleliście nad dostosowaniem regulaminu do Waszych potrzeb i wprowadziliście odpowiednie zmiany! To ważne, żeby samorząd działał zgodnie z regulaminem jako główną podstawą prawną, a tym samym ważne żeby regulamin pasował do sytuacji w szkole i odpowiadał na Wasze potrzeby :)

pozdrawiam serdecznie