Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 
Ze względu na funkcjonowanie naszej Szkoły, od bieżącego roku szkolnego, w dwóch oddalonych od siebie budynkach, wraz z wyborami do nowych struktur SU zmieniliśmy i dostosowaliśmy zapisy regulaminu do aktualnej sytuacji w szkole. Najważniejsza zmianą był podział na Samorząd Uczniowski kl. IV-VII i Mały Samorząd Uczniowski kl. I-III. Od tej pory decyzje i wydarzenia organizowane przez uczniów obu grup były niejako integralne i niezależne od siebie.
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Integrowanie działań, by stworzyć wspólną przestrzeń dla obu grup uczniów.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Zarząd MSU - Janet, Zosia, Lena; były Zarząd SU - Wiktor, Nicoletta,

Które wyzwanie z obszaru "Zasoby i kwestie formalne" wybraliście do realizacji?: 
1. Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu samorządu uczniowskiego, zmieniamy i dostosowujemy zapisy regulaminu SU do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Mimo młodego wieku Zarządu MSU uczniowie kl. I-III wykazali ogromną determinację w działaniach i skutecznie podejmowali wyzwania.

Zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania: