Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa nr 113
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 

Pod koniec kwietnia na zebraniu Samorządu uczniowskiego uczniowie przedstawili opiekunom pomysł zorganizowania Nocy Filmowej w szkole. Pomysł ten był w całości oddolną inicjatywą uczniów klas szóstych i siódmych. W związku z tym na kolejne zebranie samorządu została zaproszona pani dyrektor, gdyż w jej gestii leży wyrażenie zgody na taką imprezę. Pani dyrektor zaakceptowała propozycję uczniów i zarazem podczas spotkania powiedziała o formalnych kwestiach organizacyjnych (wyrażenie zgody przez rodziców, powiadomienie odpowiednich służb : ochrony, straży miejskiej, policji). W związku z tym zaczęliśmy działać.Grupa projektowa ustaliła kryteria, jakimi będziemy się kierować w doborze filmów: filmy bez przemocy, odpowiednie dla wieku, czyli dla młodzieży, gatunki filmowe: komedie, obyczajowe, science - fiction. Następnie kryteria zostały przekazane przewodniczącym klas, którzy przedstawili je pozostałym uczniom. Każdy miał się zastanowić, jakie filmy chciałby obejrzeć (bierzemy pod uwagę 4 - 5 filmy). Następnego dnia na godzinach wychowawczych odbyły się klasowe dyskusje w tej sprawie. Oczywiście każdy miał prawo zgłosić swój pomysł - dlatego lista pomysłów zrobiła się nagle bardzo długa i trudno byłoby z niej wybrać tych kilka filmów. Ostatecznie uczniowie zdając sobie z tego sprawę, po dalszej dyskusji ograniczyli tę listę propozycji do kilkunastu filmów. Następnie listy z filmami zostały przekazane do grupy projektowej, która jeszcze raz sprawdziła czy dany film może być wzięty pod uwagę. Kolejnego dnia odbyło się głosowanie w formie ankiety przygotowanej przez grupę projektową. Każdy uczeń miał wybrać 3 propozycje filmowe spośród 11, które były najczęściej proponowane. Tym sposobem udało się wybrać 5 filmów, które zamierzamy oglądać podczas Nocy filmowej, są to: Więzień labiryntu, Straszy film, Deadpool, Igrzyska śmierci, Ponad wszystko. Wyniki ankiety zostały przedstawione wszystkim uczniom klas szóstych i siódmych i przez wszystkich zaakceptowane. Jeśli chodzi o kolejność oglądania, to będziemy losować. Kwestia doboru filmów była najtrudniejsza do ustalenia, pozostałe sprawy organizacyjne o których rozmawialiśmy nie budzą już tyle emocji, każdy uczeń przyniesie we własnym zakresie coś do jedzenia i picia, a wspólnie chcemy zamówić pizze.Projekcja będzie odbywała się na sali gimnastycznej.Nasze propozycje przedstawiliśmy pani dyrektor, która wyraziła zgodę na organizację tej imprezy. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie dojdzie do skutku o czym powiadomimy.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację wyzwania byli zaangażowani wszyscy uczniowie klas szóstych i siódmych oraz wychowawcy i dyrekcja.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Największą trudność sprawiło nam porozumienie co do wyboru filmów, mieliśmy okazję przekonać się jak trudne może być osiągnięcie kompromisu. Niektórzy uczniowie nie chcieli przyjąć do wiadomości, że nie możemy się zgodzić na ich propozycję ( były one niezgodne z przyjętymi kryteriami).

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Współdecydowanie o działaniach podejmowanych w szkole, wypracowanie kompromisu, rozwijanie samorządności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, większa motywacja do działania.

Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?: 
1. Ważną dla społeczności szkolnej decyzję podejmujemy w procesie współdecydowania, zgodnym z opisem w materiałach CEO.
Linki związane z realizacją wyzwania: 
sp113.edu.lodz.pl

Komentarze

xxx

AKCEPTACJA,

Drogi zespole, dziękujemy za dodanie relacji i zastosowanie się do naszych zaleceń z poprzednich komentarzy, taki proces podejmowania decyzji na pewno miał dużą wartość dla uczniów szkoły, pozdrrawiamy serdecznie!