Przeczytaj co należy zrobić aby przeprowadzić diagnozę. Jest to pierwsze działanie w szkole, jakie powinniście wykonać w ramach programu.

Przeczytaj o co chodzi w obrzarze Wybory Reprezentacji, co należy zrobić aby spełnić kryteria i na jakie pytania należy odpowiedzieć w relacji.

Przeczytaj o co chodzi w obrzarze Komunikacja i Media, co należy zrobić aby spełnić kryteria i na jakie pytania należy odpowiedzieć w relacji.

Przeczytaj o co chodzi w obrzarze Działania Uczniów, co należy zrobić aby spełnić kryteria i na jakie pytania należy odpowiedzieć w relacji

Przeczytaj o co chodzi w obrzarze Podejmowanie Decyzji, co należy zrobić aby spełnić kryteria i na jakie pytania należy odpowiedzieć w relacji.

Przeczytaj o co chodzi w obrzarze Uczenie się i Nauczanie, co należy zrobić aby spełnić kryteria i na jakie pytania należy odpowiedzieć w relacji.

Przeczytaj o co chodzi w obrzarze Zasoby i Kwestie Formlane, co należy zrobić aby spełnić kryteria i na jakie pytania należy odpowiedzieć w relacji.

 

Przeczytaj o co chodzi w obrzarze Otwarta Szkoła, co należy zrobić aby spełnić kryteria i na jakie pytania należy odpowiedzieć w relacji.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu w edycji 2016/17.