Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kosciuszki w Płocku
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania: 

Realizacja zadania przebiegała dość długo. Na podstawie ankiety, przeprowadzonej w klasach IV-VII i II-III oddziałów gimnazjalnych okrełśiliśy, czy uczniowie znają zasady oceniania, czy chcieliby coś zmienić. Gdy okazało się, ze jednak nie wszyscy wiedzą, za co są oceniani (mimo iż na początku roku są o tym informowani na każdym z przedmiotów), postanowiliśmy na zebraniu Rady SU i samorząów klasowych, że przedmiotowe systemy oceniania będą wywieszone na tablicy w każdej pracowni przedmiotowej. Nastęnie przeprowadziliśmy konsultacje w klasach i propozycje przedstawicli nam klasowi przewodniczący na zebraniu Rady SU. Okazało się, że wniskują o sprecyzowanie na co nauczyciel będzie zwracał uwagę, podczas prac klasowych, o to, aby nie było niezapowiedzianych kartkówek, o Dzień Klasowy - czyli prawo raz w półroczu do zgłoszenia nieprzygotowania całej klasy i zwolnienie=a jej w tym dniu z odpowiedzi ustnych, kartkówek, sprawdzania pracy domowej, niezadawania prac domowych na weekend. Uczniowie podkreślili, ze są zadowoleni z informacji zwrotnej, która w naszej szkole obowiązuje od 3 lat. Stwierdzili, że w ten sposób wiedzą, co już opanowali, a nad czym muszą jeszcze popracować. Pani dyrektor - obecna na zebraniu przyjęła sugestie uczniów a nastęnie przedstawiła na radzie pedagogicznej. Ustalono, że na każdej lekcji nauczyciele wraz z uczniami ustalą na co zwracać uwagę i uczniowie zapiszą to w zeszytach (NaCoBeZu) oraz nie będzie niezapowiedzinych kartkówek , a od nowego roku szkolnego wejdzie w zycie Dzień Klasowy jako propozycja SU. Zmiany zostaną zapisane w Statucie SZkoły w paragrafie poświęconym ocenianiu wewnątrzszkolnemu.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Rada SU, samorządy klasowe, grupa projektowa, opiekunowie SU.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Po przeprowadzniu ankiety spisanie wniosków a nastęnie umotywowanie naszych potrzeb na zebraniu z p. dyrektor. Nadal nie osiągnęliśmy kompromisu, jeśli chodzi o niezadawanie prac domowych na weekendy, nie są zadawanie na ferie, natomiast na weekendy tak. Jest to kwestia, nad którą będziemy nadal dyskutować na zebraniach Rady SU oraz nauczyciele będą dyskutować na zebraniach z rodzicami. Wnioski będą wzięte pod uwagę przy zmianie Statutu Szkoły w nowym roku szkolnym.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Udało nam się wprowadzić w życie część naszych postulatów, zdiagnozować, czy uczniowie wiedzą, za co są oceniani oraz współdecydować o tym z nauczycielami, co nam pomaga w uczeniu się, co jest dla nas ważne.

Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?: 
1. Badamy, czy uczniowie wiedzą i rozumieją, za co i jak są oceniani na przedmiotach. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i wypracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.

Komentarze

xxx

AKCEPTACJA,

Dziękujemy bardzo za dodanie relacji!

pozdrawiamy serdecznie