Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Naszym wspólnym pomysłem w celu udoskonalenia komunikacji w szkole okazało się założenie szkolnej grupy na portalu społecznościowym Facebook. Ustalenie takiej formy komunikowania się wymagało od nas wielu działań. Najpierw przeprowadziliśmy szkolny sondaż w formie krótkich ankiet z podaniem różnych propozycji oraz miejscem na wpisanie własnych sugestii. Następnie sporządziliśmy z nich nowe arkusze ankiet z uwzględnieniem pomysłów wszystkich uczniów w naszej szkole. Za pomocą tych ankiet wszyscy uczniowie mieli możliwość wybrania przez siebie najlepszego rozwiązania. Powołana przez nasz zespół komisja wykonała analizę ankiet pod naszym nadzorem z udziałem przedstawicieli samorządów klasowych, ogłaszając ostateczny wynik. Po poinformowaniu wszystkich uczniów w szkole o dokonanym przez nich wyborze przystąpiliśmy do wdrożenia naszego pomysłu w życie.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Oprócz członków zespołu projektowego i naszego koordynatora, w realizację zadania zaangażowani byli praktycznie wszyscy uczniowie naszej szkoły, gdyż to na podstawie ich propozycji wyłoniliśmy najbardziej pożądany kanał komunikacji. Konkretnie w działaniach organizacyjno-technicznych brali udział przedstawiciele samorządów klasowych oraz członkowie komisji, wybrani z trzech różnych klas.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejszą rzeczą, a także najzabawniejszą było to, aby nie zapomnieć o żadnym uczniu podczas dodawania członków grupy na Facebook’u. Ciągle sprawdzaliśmy i upewnialiśmy się, czy o nikim nie zapomnieliśmy.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Dzięki założeniu grupy uczniowie mogą komunikować się nawzajem i zasięgać informacji o różnych wydarzeniach w szkole. Mogą zamieszczać oni swoje pomysły, dotyczące zmian w szkole, jak również wyrażać swoje zdanie na temat dotychczasowych działań szkolnych. Nasza grupa na „fejsie” to taka wielka wirtualna tablica informacyjno-kontaktowa, dająca możliwość swobodnego porozumiewania się i wyrażania własnych opinii. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie udoskonali funkcjonowanie naszej placówki.