Obrazek użytkownika Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 

W II edycji Szkolnej patriotycznej gry miejskiej wzięli udział uczniowie klas IV-VII SP oraz II i III gimnazjum. Hasło przewodnie tegorocznej gry brzmiało: Kielce- nasza mała ojczyzna. Klasy IV najpierw miały godzinne zajęcia sportowe, po których dzieci wykonywały zgodnie z podaną instrukcją makietę ,,Kieleckie osiedle naszych marzeń" . Uczniowie klas V i VI pod opieką nauczycieli rozwiązywali zadania na terenie miasta. Poruszali się zgodnie z mapami przygotowanymi dla każdej grupy. Na tzw. punktach stałych, które mieściły się w różnych instytucjach kultury, musieli sczytać kody qr i wykonać mieszczące się pod nimi zadania nawiązujące do polskiej historii i kultury. Odpowiedzi wpisywali na karty. Na punktach z moderatorami mieli okazję m.in. wczuć się w sytuację żołnierzy. Musieli opatrzyć rannych i bezpiecznie przetransportować ich na wyznaczone miejsce. Klasy VII SP oraz II i III gimnazjum miały osobną grę. Sześcioosobowe drużyny zaopatrzone w mapy i instrukcje wykonywały zadania na terenie miasta (schemat gry taki sam jak dla klas V i VI, inne zadania w innych miejscach). Na jednym z punktów z moderatorem musieli utworzyć oddział powstańczy i dokonać, zgodnie z instrukcją, jego relokacji. Inne zadanie wymagało od uczestników umiejętności nawiązywania kontaktów i przekonywania oraz znajomości historii kokardy narodowej. Polegało ono na zaczepieniu przechodniów, krótkim przedstawieniu historii kokardy, przypięciu jej zaczepionemu i namówieniu go do zrobienia sobie wspólnego zdjęcia. Pozostali w szkole uczniowie tworzyli makietę ,,Kielce naszych marzeń". Każda z klas, według podanego regulaminu, miała zaprojektować 5 dzielnic: przemysłową, mieszkalną, handlową, rozrywkową i finansową i swoją pracę przedstawić komisji. Po przeliczeniu wszystkich punktów zostały wyłonione i nagrodzone najlepsze klasy w swoich kategoriach wiekowych.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Wszyscy nauczyciele szkoły

Dołączcie zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania!: 
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Zaangazowanie całej społecznosci szkolnej

Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów" wybraliście do realizacji?: 
4. Organizujemy dzień/noc integracyjną dla uczniów szkoły, podczas której każda klasa jest odpowiedzialna za przygotowanie poszczególnych elementów wydarzenia.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 
Ogromne zainteresowanie, włączenie sie osób z poza szkoły, rodziców.