Dane szkoły

Dane szkoły cz. 1
Dane szkoły cz. 2
Dane szkoły cz. 3

Dane koordynatora

Koordynator cz. 1
Koordynator cz. 2
Koordynator cz. 3
Prosimy o wprowadzenie numer bez zera na początku

Szkolenie wprowadzające

Udział w szkoleniu wprowadzającym jest obowiązkowy

Dane uczestników


(Adresy e-mail uczestników muszą być różne)
Prosimy o podanie danych uczniów i uczennic zaangażowanych w projekt (grupa projektowa max. 4 osób). Dla każdej osoby zostanie utworzone osobne konto. Uczestników można dodawać również po zarejestrowaniu zespołu.

UWAGA: Do podania danych osobowych osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów.
Dane uczestnika nr 1
zgloszenie_2os
Dane uczestnika nr 2
zgloszenie_3os
Dane uczestnika nr 3
zgloszenie_4os
Dane uczestnika nr 4
zgloszenie_5os
Dane uczestnika nr 5
Dane uczestnika nr 5_2
zgloszenie_6os
Dane uczestnika nr 6
Dane uczestnika nr 6_2
zgloszenie_7os
Dane uczestnika nr 7
Dane uczestnika nr 7_2
zgloszenie_8os
Dane uczestnika nr 8
Dane uczestnika nr 8_2

Regulamin

Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Oświadczenie nr 3