Obrazek użytkownika Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 

„ Dzień bez śniadania” to projekt, który zaczęliśmy wprowadzać już w zeszłym roku szkolnym. Został on przyjęty z akceptacja i zadowoleniem wszystkich uczniów. Jest on realizowany w całości samodzielnie przez uczniów.
W tym roku szkolnym postanowiliśmy usprawnić projekt, dlatego też przyjęliśmy zasadę przydziału poszczególnym klasom tego działania w odpowiednim terminie. Oczywiście za zgodą samorządów klasowych. Co dwa tygodnie śniadanie przygotowuje inna klasa. Nazwa akcji „ Dzień bez śniadania” jest przekorna, bo nie chodzi tu o to by nie spożywać posiłku ale by zjeść coś zdrowego i pożywnego. Klasy prześcigają się w pomysłach, są to kanapki, tosty, gofry, naleśniki, sałatki owocowe, jarzynowe, koktajle, soki itp. Jak wygląda takie działanie? Zazwyczaj na godzinie wychowawczej, uczniowie opracowują menu, obliczają koszty i dzielą się zadaniami. W przeddzień, jedna grupa uczniów informuje całą społeczność szkolną poprzez ogłoszenie, plakaty i fb szkolnego o akcji a inna zajmuje się zakupami. Fundusze w wysokości 50 zł, potrzebne na zakup produktów, klasa otrzymuje od skarbnika SU. Dochód, ze sprzedaży przeznaczony zostaje na działalność SU i jest przekazywany do skarbnika SU po zakończeniu działania. W ten sposób wszystkie klasy angażują się w życie szkoły.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W realizację projektu zaangażowanych jest większość uczniów, ponieważ przygotowaniem i przeprowadzeniem działania zajmują się przedstawiciele wszystkich klas - bo tak ustalony jest harmonogram.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejsze okazały się jak zwykle sprawy finansowe, ale po burzliwych obradach zarządu SU z przedstawicielami rad klasowych doszliśmy do wniosku, że na zakupy potrzebnych produktów, klasy otrzymają tzw. pożyczkę w wysokości 50 zł, którą oddadzą skarbnikowi wraz z zebranymi podczas Śniadania" pieniędzmi.

Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów" wybraliście do realizacji?: 
2. Jedno wydarzenie z tradycyjnego kalendarza szkolnych wydarzeń przygotowujemy i realizujemy w 100% samodzielnie – bez udziału ani wsparcia nauczycieli.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 
Sukcesem jest zapewne zaangażowanie tak wielkiej liczby uczniów w działanie na rzecz całej społeczności.