Obrazek użytkownika Zespół Szkół im. Stanisława Staszica
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 
Zdecydowaliśmy się na obszar "Zasoby i kwestie formalne"; podpunkt 1, ponieważ w naszej szkole powstała inicjatywa Rady Wolontariatu i w związku z zadaniem Szkoły Demokracji, wraz z koordynatorem, przygotowaliśmy stosowny wpis do regulaminu samorządu uczniowskiego. Stworzyliśmy podpunkt, określający pracę wolontariatu szkolnego. Miał on na celu szczegółowe opisanie: wyboru wolontariuszy; pracy zgromadzenia; cel grupy.
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejszą czynnością w realizacji zadania było uformowanie wpisu do istniejącego regulaminu samorządu uczniowskiego.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Nikt spoza zespołu projektowego nie był zaangażowany w realizację zadania.

Które wyzwanie z obszaru "Zasoby i kwestie formalne" wybraliście do realizacji?: 
1. Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu samorządu uczniowskiego, zmieniamy i dostosowujemy zapisy regulaminu SU do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Niewątpliwym sukcesem tego wyzwania jest jego efekt. Dzięki temu zadaniu w naszej szkole powstała Rada Wolontariatu, która będzie kierowała wszystkimi akcjami charytatywnymi na terenie placówki.

Komentarze

xxx

Dzięki za dodanie relacji!

AKCEPTACJA

Bardzo się cieszymy, że wprowadziliście nowy wpis do regulaminu SU. Także działania Rady Wolontariatu warto regulować w takim dokumencie. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak dokładnie wyglądają te zasady. Może chcielibyście nam udostępnić ten dokument lub przestawić fragment dotyczący wolontariatu? Chętnie go przeczytamy!

Oby ta szlachetna inicjatywa się wspaniale rozwijała, a regulamin pomagał w jej działaniu! Gratulacje! Powodzenia w dalszych pracach! 

Ula