Obrazek użytkownika Zespół Szkół im. Stanisława Staszica
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 
Zdecydowaliśmy się na obszar "Zasoby i kwestie formalne"; podpunkt 1, ponieważ w naszej szkole powstała inicjatywa Rady Wolontariatu i w związku z zadaniem Szkoły Demokracji, wraz z koordynatorem, przygotowaliśmy stosowny wpis do regulaminu samorządu uczniowskiego. Stworzyliśmy podpunkt, określający pracę wolontariatu szkolnego. Miał on na celu szczegółowe opisanie: wyboru wolontariuszy; pracy zgromadzenia; cel grupy.
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Najtrudniejszą czynnością w realizacji zadania było uformowanie wpisu do istniejącego regulaminu samorządu uczniowskiego.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Nikt spoza zespołu projektowego nie był zaangażowany w realizację zadania.

Które wyzwanie z obszaru "Zasoby i kwestie formalne" wybraliście do realizacji?: 
1. Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu samorządu uczniowskiego, zmieniamy i dostosowujemy zapisy regulaminu SU do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Niewątpliwym sukcesem tego wyzwania jest jego efekt. Dzięki temu zadaniu w naszej szkole powstała Rada Wolontariatu, która będzie kierowała wszystkimi akcjami charytatywnymi na terenie placówki.