Obrazek użytkownika Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła" im. J. Korczaka
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego postanowili samodzielnie zorganizować zabawę andrzejkową dla klas 1-3 i 4-7. Poprosili uczniów szkoły, aby każdy przyniósł ze sobą przekąski. Samodzielnie ozdobili salę i przygotowali gry i zabawy. Była to najlepiej zorganizowana zabawa w szkole. Dodatkowo uczniowie z Samorządu przygotowali stanowiska "wróżbitka Maja", "studio tatuaży brokatowych". Obsługiwali sprzęt nagłaśniający i przygotowali nagrody dla zwycięzców konkurencji, które przeprowadzili.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciele świetlicy jako osoby dorosłe sprawujące opiekę.

Dołączcie zdjęcia dokumentujące realizację wyzwania!: 
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Uczniowie mieli problem z doborem repertuaru muzyki na zabawę i podziałem zadań.

Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów" wybraliście do realizacji?: 
2. Jedno wydarzenie z tradycyjnego kalendarza szkolnych wydarzeń przygotowujemy i realizujemy w 100% samodzielnie – bez udziału ani wsparcia nauczycieli.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 
Największym sukcesem było sprawna organizacja przebiegu zabawy przez uczniów. Nauczyciele tylko stali przyglądali się jak świetnie bawią się wszyscy podopieczni naszej szkoły.