Wyzwania MAX - uczenie się i nauczanie

Nowy rok - nowe wyzwania! tym razem zapraszamy do dodatkowych wyzwań w obszarze uczenie się i nauczanie - niech informacja zwrotna, cele lekcji, samoocena i ocena koleżeńska nie mają już dla Was więcej tajemnic!

Pamiętajcie, że realizacja min. jednego wyzwania MAX jest warunkiem udziału w Debacie "The bait"!

Link 1 - http://szkola-liderow.eu/feedback-czyli-informacja-zwrotna/

link 2 - http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/news-files/zeszyt_dzielmy3_-_informacja_zwrotna.pdf