Dobre praktyki z edycji 2015/16

Bazując na 8 latach pracy z liderami i liderkami oraz opiekunami i opiekunkami samorządów uczniowskich oraz współpracy z kilkunastoma organizacjami w ramach Koalicji na rzecz Samorządów Uczniowskich, wypracowaliśmy zestaw kryteriów, które naszym zdaniem, są kluczowe do istnienia w szkole dobrych warunków do rozwoju samorządności i partycypacji uczniowskiej, a także kształtowania postawy obywatelskiej uczniów i uczennic.

Kryteria zawierają się w 7 obszarach:

Wybory reprezentacji

Komunikacja i media

Działania uczniów

Podejmowanie decyzji

Uczenie się i nauczanie

Zasoby i kwestie formalne

Otwarta szkoła

Do programu zgłaszały się zespoły szkolne złożone z nauczyciela lub nauczycielki oraz 2-8 uczniów i uczennic, konieczna była również współpraca z dyrekcją. Zadaniem zespołu było: po pierwsze zdiagnozowanie działania szkoły w każdym z obszarów, a następnie, w oparciu o wyniki diagnozy, przygotowanie i wprowadzenie w życie planu poprawy funkcjonowania tych obszarów, które tego wymagały. W całym procesie zespół szkolny był wspierany przez mentorkę lub mentora – w 20 szkołach mentorzy i mentorki prowadzili cykl 5 warsztatów, z ponad 150 szkołami współpracowali online.

Relacje ze spełniania kryteriów w każdym z obszarów zespoły szkolne publikowały na stronie:

www.szkolademokracji.ceo.org.pl

Szkoły zamieściły ostatecznie niemal 900 relacji dokumentujących spełnienie kryteriów!

87 szkół spełniło wszystkie kryteria i otrzymało certyfikat „Szkoła Demokracji”.

Na kolejnych stronach przedstawiamy obszary i przykłady dobrych praktyk ze szkół programowych. Więcej informacji o samorządzie uczniowskim i materiały pomocnicze znajdą Państwo na stronie www.samorzaduczniowski.pl.

Kontakt do organizatorów: su@ceo.org.pl

TUTAJ MOŻESZ POBRAĆ PUBLIKACJĘ

 

Michał Tragarz

Załączone Dokumenty: 
  1. 1. Dobre praktyk lekki.pdf (3MB)