1% dla Szkoły Demokracji!

Gdzie, jak nie w szkole, młodzi ludzie powinni realizować swoje pomysły i uczyć się odpowiedzialności za otoczenie? Gdzie, jak nie w szkolnej społeczności, powinni zdobywać poczucie wpływu i doświadczać, jak wiele można osiągnąć, działając wspólnie?

Razem możemy sprawić, by w tym kierunku rozwijały się polskie szkoły. Od 10 lat w programie Samorząd uczniowski i Szkoła Demokracji wspieramy samorządność uczniowską, bo wiemy, że to najskuteczniejsza nauka odpowiedzialności, współpracy i aktywności społecznej w praktyce.

Prowadzimy warsztaty i kursy dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów, organizujemy konferencje, tworzymy i udostępniamy w internecie materiały edukacyjne. Propagujemy demokratyczne wybory do władz samorządów uczniowskich, organizując wspólny dzień głosowania.  

 

Nasz program realizowaliśmy już w ponad 1600 szkołach w całej Polsce. Tylko w 2016 r. 460 szkół zorganizowało z nami wybory do władz samorządów, a 87 skutecznie wprowadziło demokratyczne mechanizmy i otrzymało tytuł „Szkoły Demokracji”.

Dzięki działaniom programu w Gimnazjum w Mircu uczniowie stworzyli propozycję systemu motywowania do nauki, którą dyrekcja szkoły wprowadziła w życie. W Gimnazjum w Topoli Królewskiej uczniowie przed sprawdzianami wspólnie z nauczycielem zaczęli ustalać kryteria oceniania – co powinni umieć i na jakiej podstawie będą wystawiane oceny. Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Grajewie poprzez klasowe debaty zdecydowali, na co warto wydać środki z budżetu Rady Rodziców – zakup sprzęt do szkolnego radiowęzła. W Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu został powołany szkolny Rzecznik Praw Ucznia – funkcję tę pełnią równolegle uczeń i nauczyciel, do których zgłaszają się uczniowie, którzy doświadczają łamania praw.

Jak mówią uczniowie, dzięki programowi: „mamy większy wpływ na to co się dzieje w szkole”, „czujemy się bardziej odpowiedzialni za naszą szkołę”, „zaczęliśmy więcej rozmawiać ze sobą i współpracować”, „każdy, kto ma pomysł na zmianę, może go zgłosić i zrealizować”. 

Jak mówią nauczyciele, dzięki programowi: „uczniowie zaczęli rozumieć, że są w szkole podmiotem i mają na wiele rzeczy wpływ”, „uczniowie przekonali się, że warto rozmawiać z rodzicami, dyrekcją szkoły”, „mamy debaty, w których biorą udział rodzice, nauczyciele i uczniowie”, „nauczyciele zrozumieli, że nie można narzucać uczniom swoich propozycji, a trzeba ich wysłuchać”, „my, nauczyciele, przekonujemy się, że uczniowie też mogą siebie nawzajem obiektywnie ocenić”.

By móc skutecznie działać dalej, potrzebujemy Waszej pomocy – rodziców, dziadków, a także po prostu byłych uczniów o różnych szkolnych doświadczeniach.

 

Co zrobimy dzięki 1%?

Zapewnimy indywidualne wsparcie szczególnie potrzebującym szkołom – opiekę ekspertów i konsultacje dla nauczycieli i uczniów.

Aby przekazać 1% podatku na rozwój samorządności uczniowskiej, wystarczy w zeznaniu rocznym PIT podać numer KRS: 0000052758. Dziękujemy!

Zapraszamy na naszą stronę szkolademokracji.ceo.org.pl. Przekonajcie się, jak działamy i obejrzyjcie efekty naszej pracy w wielu szkołach.